Disclaimer


Welkom op de officiele website van Hollands Glorie. Deze site dient als informatiebron over de producten, acties en activiteiten van Hollands Glorie en over de organisatie en fungeert daarbij als verdieping en aanvulling van de service die Hollands Glorie aan haar klanten en relaties biedt. Op deze site zijn de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer van Hollands Glorie van toepassing.

Disclaimer:
Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website, die u wordt aangeboden door Hollands Glorie. Hollands Glorie, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollands Glorie is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Downloads:
Alle software en documenten die vanaf de website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Hollands Glorie of haar licentiegevers. Het mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.